2013

Energi från rymden och från vår sol, kan skapa snedvridningar på en fysisk nivå, samt utlösa mänskliga medvetandet till nya områden av uppfattning och det är precis vad som händer med oss ​​nu. Kom dock ihåg att den rastlösa energin som du nu kanske kan uppleva är vanligtvis en signal som indikerar på att en förändring pågår. För att förbereda dig för att uppleva högre medvetandetillstånd , måste du visualisera den typ av liv du vill ha. En förskjutning sker också i våra celler . En komplex kemisk process mellan proteiner och aminosyror påverkar vårt DNA på intensivt djupa nivåer och förändrar sättet som du och jag uppfattar verkligheten. För att få in dessa energier, måste du vara beredd att sakta ner och känna igen när du skapar för mycket stress eller kaos .Tyvär har tomma stunder av tystnad förlorat sitt värde i våran moderna tid. Sinnet behöver vila för klarhet och integration. Så glöm inte att söka och planera för fredliga stunder. Vi är flerdimensionella varelser och genom att tillämpa sunt förnuft, utvecklar vi en mer expansiv förståelse av verkligheten. .
RSS 2.0